welcome
Welcome to South Wales...home to an avid sheepdog community, and a long and proud history of sheepdog trialling. We are delighted to showcase the trialling heritage in South Wales through this website.

Keep up with the latest action, news and happenings, and visit often as we showcase the people, dogs and sights of South Wales. You can support our vibrant sheepdog community by joining our 'club' and coming to compete and/or watch our sheepdog trials. We welcome members from all over the globe.

Croeso i Dde Cymru ... lle mae cymdeithas frwd o garedigion cŵn defaid, a hanes hir a chlodwiw ym myd ymrysonfeydd. Dyma gyfle gwych , ar y wefan hon, i ymhyfrydu yn ein treftadaeth yn y maes hwn yn Ne Cymru.

Gallwch gadw mewn cysylltiad, cael y newyddion diweddaraf, y digwyddiadau i gyd, ac, wrth ymweld yn aml, cael hanes cystadleuwyr, cŵn, a mannau cyfarfod diddorol yn Ne Cymru. Gallwch gefnogi ein cymuned gyffrous drwy ymuno a’r “clwb” a chystadlu neu wylio ein treialon. Rydym yn croesawu aelodau o bob rhan o’r byd.

the counties of South Wales
Brecknockshire, Ceredigion, Glamorgan, Carmarthenshire, Pembrokeshire, Radnorshire, Glos/Gwent